chitling اروپا ترکیه آنکارا اردوغان

chitling: اروپا ترکیه آنکارا اردوغان رجب طیب اردوغان گروه تروریستی داعش بین الملل اتحادیه اروپا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجلس باید قبل از استیضاح وزرا خود را استیضاح کند

روزنامه آرزوی بزرگ با اشاره به استیضاح 3وزیر در مجلس نوشت:پیام استیضاح کنندگان وزیر کار مبنای علمی نداشت و اشتباهی که خود نمایندگان در حق وزارتخانه ها مرتکب شد

مجلس باید قبل از استیضاح وزرا خود را استیضاح کند

مجلس باید قبل از استیضاح وزرا خود را استیضاح کند

عبارات مهم : استیضاح

روزنامه آرزوی بزرگ با اشاره به استیضاح 3وزیر در مجلس نوشت:پیام استیضاح کنندگان وزیر کار مبنای علمی نداشت و اشتباهی که خود نمایندگان در حق وزارتخانه ها مرتکب شدند، مبنای پرسش از وزیر قرار گرفت. نمایندگان ابتدا باید خود را استیضاح کنند که آیا در برابر خطاهایی که در دوره های گذشته در حوزه قانونگذاری صورت گرفته و یا در واگذاری بسیاری از شرکت ها تعلل کرده و اقدام شایسته و بایسته ای نکردند و یک وزارتخانه عریض و طویل با این حجم نیرو و کارکرد را به یک وزارتخانه دیگر دادند.

ازاین جهت است که باید ابتدا خود نمایندگان مورد مؤاخذه قرار گیرند. از سوی دیگر بعضی نمایندگان نسبت به حوزه انتخابیه خود خواسته هایی از وزرا دارند، ولی به محض اینکه خواسته هایشان عملی نمی شود به این عنوان توجه نمی کنند که عدم تحقق خواسته آنها چه علتی دارد. به عنوان مثال در حوزه انتخابیه ای جهت امری مثل ساخت بیمارستان فشارهایی وارد می کنند، در حالی که قبل از هرچیز باید دید که اعتبارات ساخت این بیمارستان ها کجا تصویب می شود.

مجلس باید قبل از استیضاح وزرا خود را استیضاح کند

این خود نمایندگان هستند که باید این طرح ها را تصویب کنند و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار بخش مربوطه قرار دهند و بعد از آن مطالبه گری داشته باشند. حال در ظرفی که تهی است و امکانات مالی یک وزارتخانه نیز سهم ناچیزی را در برمی گیرد، چگونه انتظار می ررود که وزیر مربوطه همه پرسشها را حل کند؟ چطور آنجایی که وزرا در ارتباط با معضلات کلان اجتماعی صحبت می کنند، نمایندگان هیچ ابتکار عملی به خرج نداده و این معضلات و پرسشها را نمی بینند و ریشه آن را صرفا در عملکرد وزیر جست وجو می کنند.

وزرا ممکن است اشکال و اشتباه داشته باشند، ولی باید دید این خطاها به عملکرد وزیر باز می گردد یا ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور ایراد دارد؟ نمایندگان می توانند نهادها و شرکت های موازی را یکپارچه کنند و با قانونگذاری درست مسیر اقتصادی کشور را هدایت کنند ولی گاه بنا به مصلحت، ملاحظه کاری و یا محافظه کاری چنین نمی شود و تمام فشار را به وزیر مربوطه می آورند. ضمن اینکه اگر وزیری مورد استیضاح قرار می گیرد باید بنابر برنامه های ارائه شده است و موقعیت هایی که در اختیارش گذاشته شده است استیضاح شود.

روزنامه آرزوی بزرگ با اشاره به استیضاح 3وزیر در مجلس نوشت:پیام استیضاح کنندگان وزیر کار مبنای علمی نداشت و اشتباهی که خود نمایندگان در حق وزارتخانه ها مرتکب شد

نمایندگان زمانی می توانند آقای ربیعی را استیضاح کنند که امکانات مورد نیاز را در اختیارش قرارداده یا زمینه اکتساب آن امکانات را جهت وزرا فراهم کنند.

همین وزیر راه زمانی که جهت اصلاح ساختار ناوگان حمل و نقل هوایی تلاش می کرد فضایی بسیار عجیب بر علیه این مجموعه راه افتاد و به نوعی دولت را تحت فشار قرار دادند که لوکس گرایی می کند، ولی به محض اینکه یک هواپیما سقوط کرد دولت را مسبب دانستند.

با این اوصاف باید پرسید چه کسی باید مدافع سیاست های دولت باشد؟ در حال حاضر آیا نمایندگان اقدامی عاقلانه و مناسب جهت یارانه ها انجام نمی دهد، حتی اگر فرض کنیم دولت محافظه کاری می کند، آیا نمایندگان تن به محافظه کاری بدهند؟ در دوره ای از این کشور کاری غیراصولی انجام شد و بعد از آن ثروت عظیم مردم را تقسیم کرده و به اسم یارانه پخش می کنند.

مجلس باید قبل از استیضاح وزرا خود را استیضاح کند

چرا نمایندگان مجلس از این امر جلوگیری نکرده و از محل آن سازوکاری جهت اشتغال ایجاد نمی کنند؟ آیا نمایندگان جهت پرسشها زیربنایی برنامه ریزی نمی کنند و در حوزه حمل و نقل و مترو به دفاع نمی پردازند تا دولت و مجموعه های ساختاری را فعال کنند. از این جهت صرف نظر از اینکه در این قضایا فضایی سیاسی وجود دارد، ولی به ذات اینگونه عملکرد نمایندگان انتقاد و وارد است و این شیوه ای مناسب نیست و این رفتارها جایگاه نمایندگان را تضعیف می کند. به هر حال امید می رود که فضا به سمت وسویی برود که افرادی عمیق تر و دوراندیش تر وارد مجلس شوند که دچار فضاهای احساسی نشویم.

واژه های کلیدی: استیضاح | امکانات | از اینکه در | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog